Temadag: makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser Trondheim 5. januar

Den 5. januar arrangeres  ”Det skjer ikke i vår menighet: Temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser” for Trondheim stift. 

 
Tid: lørdag 5. januar fra 10.00-16.00.
 
Sted: Birgittasøstrene, Ingeborg Ofstads vei 1, Tiller 

Målgruppe: prester, menighetsrådsmedlemmer, kateketer, ledere i ungdomslag og alle interesserte
 
Påmelding til Albert.Maczka@katolsk.no senest to uker før arrangementet. Dagen er gratis og har et begrenset antall plasser. Påmelding er viktig for å planlegge serveringen.
 
Kursholderne er p. Sigurd Markussen, psykolog Huan Nguyen og jurist Rønnaug Aaberg Andresen. 
 
Disse temadagene er holdt regionalt flere ganger i Oslo katolske bispedømme i 2012t. Les mer om dem her