100 år siden i dag: Slik ble Svalbard en del av Norge

I dag for hundre år siden (altså torsdag 9. januar 1913) fant det sted et viktig møte mellom utenriksminister Johannes Irgens og biskop Johannes Fallize på biskopens kontor i Akersveien i Oslo, der planene ble lagt for Vatikanets anerkjennelse av Svalbards spesielle tilknytning til Norge.


Johannes Olav Fallize

Møtet førte til at Svalbard (som til da både statlig og kirkelig hadde vært "ingenmannsland") etter pave Pius Xs beslutning og ved Propagandakongregasjonens dekret i 1. juni 1913 ble lagt inn under den norske biskops jurisdiksjon.

Internasjonalt og statlig nådde arbeidet sitt mål da Norge 14. august 1925 fikk full suverenitet over Svalbard.

Det har vært flere katolske bispebesøk på øygruppen. Alt i august 1926 besøkte biskop Johannes Smit Svalbard. Biskop Gerhard Goebel MSF fulgte etter i 1991 og biskop Berislav Grgic har vært der flere ganger. Den amerikanske kardinal Denis Joseph Dougherty var der alt i 1927, og i 1996 besøkte kardinal Josef Glemp øygruppen. Da pave Johannes Paul II besøkte Tromsø i 1989, inngikk også en telefonprat med folk på Svalbard.

Regelmessig katolsk betjening av Svalbard – i godt økumenisk samarbeid med Den norske kirke (Svalbard kirke) og Sysselmannen – har foregått siden 1987.

Nå er det den katolske sognepresten i Tromsø, pater Marek Michalski MSF, som drar på pastoralbesøk til øygruppen tre ganger i året.

av Webmaster publisert 09.01.2013, sist endret 07.01.2013 - 17:00