Besøk hos andre religioner: Hindutempelet på Alnabru

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme fortsetter sitt prosjekt

BESØK HOS ANDRE RELIGIONER

Nå er turen kommet til Hindutempelet på Alnabru.  

Tid: Tirsdag 12. mars kl. 18.00- kl. 20.00. Oppmøte kl. 17.30 utenfor St. Olav domkirke, Akersveien 5. Vi kjører samlet til tempelet.

Program: Innledning og omvisning i tempelet. Spørsmål og samtale.

Pris: Kr. 50,-

Ansvarlig for turen er pater Khiem Duc Nguyen.  

Påmelding til p. Khiem: khiem.duc.nguyen@gmail.com / mobil 416 17 862.

Alle er hjertelig velkomne! 

Vennlig hilsen 
for Kommisjonen for interreligiøs dialog 
Oslo Katolske bispedømme 
May-Lisbeth Myrhaug, leder