Biskop Eidsvig: - Norge trenger en mer human asylpolitikk

Oslo katolske bispedømme etterlyser en mer humanitær norsk asylpolitikk og tar til orde for lovendring.

Rett før jul vedtok Høyesterett med stort flertall å opprettholde Utlendingsnemdas utvisningsvedtak  av Veronica Delic og Mahdi Shabazi, begge ni år. Delic er født og oppvokst i Norge.

Biskop Bernt Eidsvig ønsker ikke å kritisere Høyesteretts domsavsigelse, men rette fokus mot norsk asylpolitikk og lovgivningen på feltet.

– Vi taler her om barn som har vært i Norge i mange år. At disse skal sendes ut av landet, vitner om en inhuman asylpolitikk som ikke tar tilstrekkelig hensyn til barnas egne rettigheter eller vektlegger humaniteten vårt samfunn bør bygge på, uttaler han.

Biskopen understreker videre at han som ikkejurist vanskelig kan vurdere jusen i dette, men fastslår at politikken og lovgivningen må ta tilstrekkelig hensyn til den svakeste, til det enkelte barn.

– Jeg ønsker at norsk asyllovgivning skal legge tydeligere vekt på medmenneskelighet og anstendighet enn «innvandringspolitiske hensyn», utfordrer han.

Biskopen stiller også spørsmålet om hvorvidt disse barna, med den tilknytning til riket som de har, burde blitt innvilget amnesti og fått bli i landet på tross av dagens lovgivning.

Kontakt:

Samfunnskontakt Ingrid Rosendorf Joys
ingrid.rosendorf.joys@katolsk.no
Mobil: 40 21 51 32

«Foreningen Tolvte januar» arrangerer lørdag 12. januar 2013 støttemarkeringer over hele landet for asylbarna.   

 

 

av adm — publisert 09.01.2013, sist endret 14.01.2013 - 12:07