Den polske kardinal Glemp (83) død

nullWarszawa, 24.1.2013 (KI/KAP) – Den tidligere primas for Den katolske kirke i Polen, kardinal Józef Glemp, døde onsdag den 23. januar i Warszawa etter lengre tids sykdom, 83 år gammel. Glemp ble i februar 2012 operert for en svulst i lungen. Kardinalen var polsk primas fra 1981 til sin åttiårsdag i desember 2009, og i 23 år var han formann for den polske bispekonferansen. Han ble kreert til kardinal i 1983. Med sin megling mellom den kommunistiske statsledelsen og fagforeningen Solidarność bidro han vesentlig til den polske frihetsbevegelsens seier i 1989.

En hjørnesten i den 28 år lange Glemp-æraen var unntakstilstanden som den polske regjeringen innførte bare noen måneder etter hans tiltredelse, og tilslutningen til EU i mai 2004, som primasen støttet til tross for enkelte betenkeligheter. I motsetning til sin forgjenger og læremester Stefan Wyszynski (1901–1981), som æres som «årtusenets primas», inntok Glemp aldri rollen som den ubestridte åndelige leder i Polen. Denne rollen var forbeholdt den salige pave Johannes Paul II (1978–2005).

Józef Glemp ble født den 18. desember 1929 som sønn av en gruvearbeider i Inowrocław i det sentrale Polen. Under Andre verdenskrig måtte han arbeide for de tyske okkupantene som tvangsarbeider i landbruket. I 1950 trådte han inn i presteseminaret, og i 1956 ble han presteviet. Ved sine videre studier i Roma opplevde Glemp på nært hold reformene fra Andre Vatikankonsil under den hellige pave Johannes XXIII (1958–1963), og disse innførte han også skrittvis i Polen.

Den polske paven utnevnte i 1981 Glemp, som da var biskop av Warmia (Ermland), til det tradisjonelle primassetet Gniezno (Gnesen) vest i landet og samtidig til erkebiskop av Warszawa. Ledelsen av erkebispedømmet Gniezno ga han fra seg i 1992, men han beholdt primastittelen, også da han i 2004 gikk av som formann i bispekonferansen og i 2007 som erkebiskop av Warszawa. På sin åttiårsdag overga han embetet som primas til erkebiskop Henryk Muszynski av Gniezno.

På slutten av sitt liv engasjerte kardinal Glemp seg sterkt for polsk-russisk forsoning. Han var medundertegner av forsoningserklæringen mellom den polske bispekonferansen og Moskva-patriarkatet i august 2012.

Kardinal Glemp gravlegges mandag 28. januar i katedralen i Warszawa. Hans legeme blir fra lørdag oppbevart i en annen kirke i den polske hovedstaden og overføres søndag til katedralen. Glemp hadde selv ønsket å bli bisatt i katedralen. Polens president Bronislaw Komorowski har beordret at det skal flagges på halv stang fra alle offentlige bygninger i landet.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (o: pe)