Endringer hos St. Elisabethsøstrene

Sr. M. Janina Kruk er med virkning fra 1. januar utnevnt til priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Hammerfest. Hun overtar etter sr. M. Vitalis Grimm, som har hatt vervet siden 1. oktober 2003. Sr. M. Janina har dermed flyttet fra søstrenes kommunitet på Nordstrand i Oslo til Hammerfest. Motsatt vei flytter sr. M. Blanka Dawidowska, som har tilhørt kommuniteten i Hammerfest siden 10. november 2010.