Katolsk tro & liv våren 2013

Velkommen til nytt semester med Katolsk tro og liv. Seminaret, som gir en innføring i katolsk lære og praksis, går over fire lørdager fra 12:00 – 15:00. Seminaret er åpent for alle interesserte, og både katolikker og andre som ønsker å lære mer om vår katolske tro er velkommen.

Katolsk tro og liv er et samarbeidsprosjekt mellom brødrene i St. Dominikus kloster og søstrene på Sta. Katarinahjemmet. Merk at kurssted veksler mellom de to klostrene.

Lørdag 19. januar


Innvielsen til et helhetlig kristent liv, v/fr. Ellert Dahl

«Katolsk praksis» - tro i et sekulært samfunn, v/ legdominikaner Solgunn Furnes

Sted: Sta. Katarinahjemmet

 

Lørdag 16. februar


Bønn og liturgi – Kirkens livsnerve, v/fr. Ellert Dahl & sr. Ragnhild Marie Bjelland

«Katolsk praksis» - folkefromhet, v/sr. Anne Bente Hadland

Sted: Sta. Katarinahjemmet

 

Lørdag 23. mars


Innføring i Den stille ukes liturgi og kirkerommet i Den stille uke, v/fr Jon Atle Wetaas

Sted: St. Dominikus kloster

Tid: 12:00-14:00

 

Lørdag 6. april


Livsveier, livsvalg, v/fr. Haavard Simon Nilsen

«Katolsk praksis» - din inngang og din utgang, v/fr Arne Fjeld

Sted: Sta. Katarinahjemmet