Nytt nummer av St. Olav kirkeblad

Årets første nummer av St. Olav katolsk kirkeblad er rett rundt hjørnet. Du kan allerede nå lese det online, eller klikke deg inn på smakebitene under.

St. Olav - katolsk kirkeblad 2013-1.jpg

Det livssynsåpne samfunn? – St. Olav i samtale med Margareta Tumidajewicz, katolikk og medlem i ”Tros- og livssynsutvalget”.

"Bioetikk og det kristne Europa" – Rapport fra Europeisk katolsk legekongress.

Den hellige dåre – Om de hellige dårene i den østlige tradisjon og litteratur.

Til Norge med tomme hender – Biskop Eidsvig om de katolske søstre og deres sykehus.

Som poteten – Visste du at vi kan takke paven for at vi drikker kaffe? Eller?

Samt mye, mye mer...

God lesning!