St. Bonifatius institutt: Mechthild Laumann forlater Norge

Mechthild Laumann
Mechthild Laumann

Mechthild Laumann, som kom til Norge og St. Bonifatius Institutt i oktober 2011, har blitt kalt tilbake til et nytt oppdrag i Tyskland. Laumann skal koordinere og administrere et kurssenter for familiepastoralt arbeid som instituttet har ledet i flere årtier.

Kurssenteret og feriestedet for familier befinner seg i skjønne naturomgivelser i Hilders (Rhön), og mottar støtte av bispedømmet Fulda.

St. Bonifatius Institutt er et sekularinstitutt for kvinner preget av den misjonsbenediktinske spiritualitet. Det ble grunnlagt i Tyskland i 1949 og har medlemmer i Mellom-Amerika (Guatemala) og Afrika (Rwanda/Den Demokratiske Repulikk Kongo), samt flere europeiske land.

Det var daværende biskop i Trondheim, Johannes Rüth, som i 1962 forespurte Instituttet om personale for ledelse av et sykehjem i Levanger og medarbeid i den unge katolske menighet i Nord-Trøndelag. Fire kvinner, deriblant Hanna Mersch og Maria Feldhoffer kom dengang til Norge.

Etter Laumanns avskjed har instituttet fire medlemmer i Norge.