Diaspora-Kommissariat: Støtter Kirken i Skandinavia med 4,4 millioner euro

De tyske biskopers Diaspora-Kommissariat støtter i 2013 nordeuropeiske prester og diakoner med 4,425 millioner euro. Dette melder Diaspora-Kommissariatet i Paderborn i en pressemelding 11. januar. 

DiasporaAlle katolske prester i Tyskland betaler én prosent av lønnen til Diaspora-Kommissariatet, hvis oppgave det er å fordele midlene til prester og diakoner i bispedømmene under Den nordiske bispekonferanse – samt i Sentral- og Øst-Europa.

2,5 millioner euro er øremerket prestelønninger i Nord-Europa. Tildelingene for konkrete prosjekter i Norge er som følger:

Oslo katolske bispedømme:

– Maria-kirken i Askim: bygging av garasje: 14,900 eur
– St. Frans kirke i Larvik: renovasjon av prestegården: 5,500 eur, varmesystem for presteleilighet: 6,600 eur.
– St. Josef i Haugesund: kjøp av presteleilighet: 100.000 eur
– St. Peter i Halden: renovasjon av presteleilighet: 23.000 eur
– St. Halvard i Oslo: ombygging av kloster til presteleilighet: 150,000 eur

Trondheim stift:

– St. Olav i Trondheim: ny presteleilighet: 100.000 eur

I tillegg er det satt av 300 000 euro til innkjøp av prestebiler i de nordiske land.