Syriske kristne presses av islamister

(AsiaNews) – Kristne i Syria lider i likhet med resten av befolkningen, muslimer, alawitter og sunnier. De har imidlertid ett ekstra problem: spredningen av islamsk ekstremisme som risikerer å forvandle landet til et nytt Irak.

SyriaDette sier Issam Bishara, regionsdirektør i Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), en misjonsorganisasjon for de østlige kirker direkte under Den hellige stol, til AsiaNews.

Bishara viser til Homs og Qusayr, byer hvor islamistene har hatt helt eller delvis kontroll, og kristne fordrives fra sine hjem.

I borgerkrigens tidligste faser tok mange tilflukt i Syrias kystbyer – tidligere omtalt som "den kristne stripen". Men etter hvert som krigen spredte seg og islamistiske ekstremistgrupper ble mer aktive i felten – særlig Al-Nusra-fronten – "er disse byene nå nesten folketomme, men det er tusenvis av familier som var tvunget til eller selv valgte å bli værende, grunnet farene ved å reise til Libanon".

Embargoer (handelsforbud) gjør det svært vanskelig å nå frem med nødhjelp, sier Bishara. CNEWA jobber derfor tett på lokalkirken. Ulike ordenssamfunn og prester fra Det gresk-ortodokse patriarkatet er – i tillegg til enkelte representanter for internasjonale organisasjoner – de eneste som kan arbeide i disse områdene. Prester og ordensfolk står ofte ansikt til ansikt med svært dramatiske hendelser som summariske henrettelser, mishandling og kidnappinger utført av utenlandske jihadister for penger – aksjoner som i hovedsak rammer den kristne minoriteten.

Misjonsorganisasjonen hjelper i øyeblikket rundt 3000 familier: 300 i kystbyen Tartous gjennom klosteret til Søstrene av Den gode hyrde, samt 1000 familier i Wadi al Nasara, stedet som kalles "De kristnes dal". Disse familiene beskyttes av Det gresk-ortodokse patriarkatet og Den katolske kirke. Sunni-kontrollerte Homs er blant byene som er hardest rammet av borgerkrigen. Så mange som 800 ortodokse og katolske familier har allikevel blitt værende. Disse betjenes av jesuitter og Søstrene av Den gode hyrde. De samme søstrene og Det gresk-ortodokse patriarkatet hjelper de rundt 600 kristne familier som er igjen i hovedstaden Damaskus. I den nordlige byen Hassake hjelper vincentianerne over 1200 fordrevne kristne.

I tillegg til de 3000 familiene i Syria kommer tusenvis av flyktninger som ved krigens begynnelse valgte å forlate landet til fordel for Libanon. 

– I begynnelsen fant de et midlertidig fristed hos venner og slektninger, mens de håpet på en snarlig hjemkomst, sier Bishara. Men ikke overraskende har situasjonen blitt sterkt forverret de siste månedene, og håpet om å vende hjem til sine kjære svinner dag for dag.

– De er ikke berettiget til bistand siden de bor utenfor flyktningleirene, og deres verter kan ikke fortsette å ha dem boende. Hva vil skje med disse menneskene i de neste månedene? spør representanten fra CNEWA.

Den pavelige hjelpeorganisasjonen støtter nå rundt 1000 fordrevne kristne familier i Libanon med klær mat og andre nødvendigheter.

– Dessverre øker behovet dag for dag, og vi er de eneste som tilbyr denne typen hjelp. Vi frykter at vi ikke klarer å hjelpe alle som ber om det. Derfor er vi avhengig av støtte fra vestlige land og fra alle katolikker som ønsker å hjelpe disse menneskene – i deres ansikter ser vi den lidende Kristus, avslutter Issam Bishara.


Klikk her for å støtte Caritas' nødhjelpsarbeid i Syria.