Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Den 29. november 2012 har biskop Bernt Eidsvig av Oslo løst p. Piotr Krysztofiak OP fra stillingen som kapellan ved Lunden kloster i Oslo, med virkning fra 5. januar 2013. P. Krysztofiak er kalt tilbake sin polske ordensprovins.  Samme dato har biskop Eidsvig utnevnt p. Nikolas Goryczka OFM til kapellan ved Lunden kloster, med virkning fra 5. januar 2013.

Den 19. desember 2012 har biskop Eidsvig løst p. Nikolas Goryczka OFM fra embedet som sogneprest i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, med virkning fra 1. januar 2013. Samme dato har biskop Eidsvig utnevn p. Grzegorz Gryz OFM til sogneadministrator i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, med virkning fra 1. januar 2013.

Den 4. januar har biskop Eidsvig gjenutnevnt følgende personer til ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Hallvard menighet i Oslo: Stian Erdal, Ingrid Paluska, Lucy Mukuria, Kariuki Mukuria, Anette Kopperud, Jan Willem Kopperud, Nithila Amalathas, Affa Girmay og sr. Aleksandra Michalska. Utnevnelsen gjelder for tre år, frem til 19.12.2015