100 000 på Petersplassen for pavens siste Angelus

— Gud kaller meg til å tjene Kirken på en måte som er mer passende for min alder og styrke.