— Be for meg, for Kirken og den kommende pave

Benedikt XVI ble tatt imot med stående ovasjoner under dagens generalaudiens, sin første offentlige opptreden etter mandagens nyhet om at han fratrer sitt embete den 28. februar.

Før han talte om askeonsdagens betydning, kommenterte paven nyheten som mandag overrasket en hel verden.

Kjære brødre og søstre,

Som dere vet så har jeg bestemt å frasi meg det embete som Herren skjenket meg den 19. april, 2005. Dette gjorde jeg i full frihet til det beste for Kirken, etter lenge å ha bedt og ransaket min samvittighet overfor Gud, med klar bevissthet om handlingens alvor, men også om at jeg ikke lenger er i stand til å utøve det petrinske embete med den styrken som kreves.

Vissheten om at Kirken tilhører Kristus og at han aldri vil oppgi sin veiledning og beskyttelse, holder meg oppe og opplyser meg. 

Jeg har i disse dagene — som ikke har vært lette — nesten fysisk kjent den styrke som bønn, kjærlighet til Kirken og bønner for meg har gitt meg.

Fortsett å be for meg, for Kirken og for den kommende pave.