Berislav Grgić' hyrdebrev for fasten 2013

Kjære brødre og søstre!

Troens år

Vi feirer Troens år. „For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3, 16). Alle troende kristne gjennom to tusen år ber og bekjenner: ˶Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde  

 Ja, Jesus Kristus er vår Herre, vi har ikke andre guder. Han er for oss veien, sannheten og livet (jfr. Joh 14,6). Den største troende blant oss alle var og er en kvinne, Maria, Herrens, Kirkens og vår mor. La oss stadig be om hennes forbønn!

 Samtidig vet og opplever vi at mange av våre samtidige ikke ønsker å tro. Mange politikere og selvstendige vestlige mennesker prøver å spotte Kristus på forskjellige måter. Som Pilatus i sin tid. ˶Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet̋, heter det i trosbekjennelsen. I flere muslimske land drepes kristne stadig. I hyrdebrevet mitt i fjor brukte jeg dette sitatet fra Jesus: ˶Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete̋ (Matt 10,28).

Bønn for preste- og ordenskall

Etter lang tid har nå Tromsø stift en egen prestestudent, Sigurd Sverre Stangeland. Han skal begynne sine studier høsten 2013. Med en glad forventning ber vi for ham. Samtidig inviterer jeg dere alle med fornyet styrke til å be om nye preste- og ordenskall hos oss i Tromsø stift. Til dem som allerede er prester og ordensfolk i vårt stift, retter jeg en hjertelig takk for deres utrettelige innsats og inviterer dere, våre kjære troende, til fortsatt å be for og støtte dem. Det er ikke alltid lett å være en god og hengiven prest i dag.

Økonomien i vårt stift

Vår økonomi har hittil vært bra, men vi må være forberedt på nye utfordringer. Vedlikehold av våre bygninger blir mer og mer krevende. I år trenger vi å reparere taket på Vår Frue kirke i Tromsø, noe som vil koste veldig mye. Det dreier seg likevel ikke bare om denne kirken, en del av våre andre bygninger må vi også renovere. Mange husker at min forgjenger biskop Gerhard Goebel skrev i sitt hyrdebrev for fasten 2006 til dere at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få penger fra Tyskland: ˶Helt siden Kirken ble etablert igjen i Alta i 1856, har den vært avhengig av økonomisk støtte utenfra, og det er overveiende Tyskland som har skaffet de store summene som gjorde det mulig å fremskaffe de nødvendige bygnin­gene og underholde prestene. Selv om de kommunale og statlige tilskuddene har fått stor betydning for økonomien i vårt stift, er vi fremdeles avhengig av støtten fra Tyskland. Denne støtten har imidlertid blitt gradvis redusert og kanskje blir den helt borte etter hvert. Det er derfor rimelig å forvente at menighetene selv overtar større del av øko­nomiansvaret, og stiftet må se realistisk på muligheten for å bli økonomisk selvhjulpen.̋   Vi må innstille våre tanker og oss selv på å bli økonomisk selvhjulpen.

Tro inntil døden
Jesus sa til sine disipler: „La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!” (Joh 14, 1). Vi er dagens disipler og det kreves av oss også å ha en tro som er sterk og som må vare inntil døden. Som våre kjære trosfeller fra tidligere generasjoner, ønsker også vi å forbli trofaste. Med fast tro i hjertet, takker vi Ham for at Han elsket oss først.

 Til Maria, Herrens tjenerinne, betror jeg vår fastevandring slik at hun kan lede oss til sin Sønn.

 Tromsø, 21. januar 2013

Msgr. Berislav Grgić

biskop-prelat av Tromsø