Berislav Grgić′ brev til paven

Pave Benedikt XVI
Città del Vaticano

Kjære pave Benedikt!

Den 11. februar 2013 var jeg i Mariavalfartsstedet Altötting og i Marktl am Inn i anledning 21. verdensdagen for de syke. Kl. 10.00 feiret vi Den Hl. Messe i Altöttings valfartskirke. Etter Messen gikk vi i prosesjonen til nådekapellet. Vi ba for alle våre syke brødre og søstre. Men vi ba den forrige pave Johannes Paul II om forbønn og vi ba for deg, vår kjære pave. Under bønn og sang rettet jeg blikket mitt til din ring som du hadde før du ble valgt til pave og til den gylne rosen. Både ringen og den gylne rosen skjenket du til vår mor Maria som æres i dette valfartsstedet. Fem på tolv kom vi tilbake til sakristiet, og mens vi alle var i ferd ved å ta av oss messehagler, sa kardinal Marx at han hadde en viktig nyhet til oss alle. Han meddelte oss din beslutning som du bare noen få minutter før uttalte til kardinalene i Vatikanet. Alle ble stille. Etter å ha tatt av messeklærne, gikk jeg til kirken og ba foran alteret. Så gikk jeg ut og så på og snakket med andre folk. Det var en stor overraskelse for alle, men etter hvert, nesten samtidig, også en stor respekt for deg og takknemlighet for all din gjerning.

Etter at vi har spist middag reiste vi med to busser til Marktl am Inn for å besøke ditt fødested. Først var vi i huset der du ble født, og så gikk vi til kirken hvor du ble døpt. I kirken, etter at sognepresten hilste oss velkommen og fortalte om selve kirken, stilte vi oss rund døpefonten (din) og med gledelig og takknemlig stemme sang vi „Großer Gott, wir loben dich!” Denne turen hadde vært planlagt lenge, fra det ble kjent at den 21. verdensdagen for de syke i år skulle feires i Altötting. Jeg er så glad for at jeg var der den dagen.

Det var flere pressefolk på stedet så jeg ble også bedt om å si et par ord. Jeg sa: Fra 1. mars blir det noe nytt for oss i Den katolske kirke. I løpet av mars skal vi få en ny hellig Far og samtidig skal vi ha en hellig Bestefar.

Måtte ditt ønske om „hengivent å tjene Guds hellige kirke i fremtiden gjennom et liv viet til bønn” gå i oppfyllelse. Jeg og mine prester, mitt ordens- og troende folk i Tromsø stift, vi elsker deg.

Din bror i Kristus
Tromsø, 28. februar 2013

Berislav Grgić
biskop-prelat av Tromsø