Biskop Eidsvig: - En tydelig og ryddig kirkeleder, en ydmyk arbeider i Herrens vingård

Paven feirer messen i GlasgowBiskop Bernt Eidsvig av Oslo karakteriserer pave Benedikt XVI som en meget tydelig og ryddig kirke­leder som både taler og tenker klart. Han er ikke overrasket over dagens store nyhet.

– Han trekker seg jo også tilbake av klarsyn og utviser fremdeles både mot og innsats­vilje. Personlig er jeg ikke overrasket over hans valg. Han har ved flere anledninger signalisert sin vilje til å gå av dersom han mentalt eller kroppslig ikke makter å fylle embetet tilfreds­stillende. Nå mener han at den tiden har kommet.

– Hans tydelige og ryddige ledelse har vi ikke minst fått oppleve gjennom den store misbruks­krisen. Både før og under sitt ponti­fikat har han gitt klare linjer og vist sterk handlingskraft – vi er meget takknemlige for det gode eksempel han også der har vist sine biskoper.

– Pave Benedikt har alltid lengtet tilbake til teologien og tros­formidlingen. Hans pavegjerning er jo også kjennetegnet av forkynnelse. Han vil nok bli husket som nettopp den store forkynnende paven. Selv opplevde han seg antageligvis som en over­gangs­pave – han omtalte seg selv som en ydmyk arbeider i Herrens vingård, dette i kontrast til sin forgjenger som han kalte Johannes Paul den store.

– Vi takker i dag Gud for pave Benedikts tydelige kirke­ledelse gjennom syv år. Måtte han nå få en velfortjent og velsignet tid i bønn og fordypning. Kirkens sanne hyrde er Kristus. Vi legger nå Kirkens fremtid i hans trygge hender.

Foto: Fra pavebesøket i Glasgow 2010. Foto: thepapalvisit.org.uk