Caritas’ fasteaksjon er i gang

”Skaperverket i fare”

Caritas’ fasteaksjon fokuserer i år på overforbruk, global oppvarming og klimaendringer.

Caritas logoDu kan støtte Fasteaksjonen 2013 ved å gi en gave her eller benytte kontonummer 8200.01.93433. Husk å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”.

Fra Caritas.no

På det globale plan jobber Caritas med å gjøre klima og miljø til en hovedprioritering for myndigheter verden over, slik at disse skal gjøre alt de kan for å redusere utslipp og redusere faren for ytterligere endringer i klimaet. Det er også viktig for Caritas å fremme standpunktet om de fattiges forrang også på den internasjonale arena. Det er urettferdig at de fattigste skal betale for klimaendringer de i liten grad har bidratt til. Her gjenstår det mye arbeid og det virker ikke som om myndighetene rundt om i verden tar klimautfordringene på alvor. Under klimamøtet i Doha i desember 2012 var det liten vilje til å komme til enighet og man endte opp med en svak avtale. Det betyr ikke at vi må gi opp. Tvert i mot viser dette enda tydeligere at det er viktig for alle, inkludert Caritas, å sette klima i søkelyset og gjøre det vi kan for å bevare skaperverket!


I alle Caritas’ prosjekter fokuserer vi på klima og miljø, for eksempel gjennom opplæring og tilrettelegging for bærekraftig jordbruk og skogbruk. Vi gir dessuten nødhjelp til land som rammes av naturkatastrofer og arbeider for å gjøre mennesker i utviklingsland bedre i stand til å møte fremtidige klimaendringer.

Fasteaksjonen 2013