Erkebiskopen av Kirkuk ny kaldeisk patriark

Roma, 1.2.2013 (KI/KAP) – Den nåværende kaldeisk-katolske erkeeparken (erkebiskopen) av Kirkuk i Nord-Irak, Louis Sako, ble torsdag den 31. januar valgt til ny patriark for sin kirke etter kardinalpatriark Emmanuel III Delly, som gikk av for aldersgrensen den 19. desember 2012, 85 år gammel. Avstemmingen for valget av den 113. patriark av Babylon, som er den offisielle tittelen for overhodet for den kaldeisk-katolske Kirke, begynte onsdag. Sako ble valgt med mer enn to tredjedeler av stemmene og tok navnet Louis Raphaël I Sako. Pave Benedikt XVI stadfestet valget omgående.

Synoden hadde siden mandag vært samlet i retretthuset Santi Giovanni e Paolo på Celio-høyden i Roma. Femten kaldeisk-katolske hierarker deltok, blant dem syv biskoper fra Irak, to fra Iran, en hver fra Syria og Libanon og fire fra diasporaen. Forsetet på synoden ble ført av kardinal Leonardo Sandri, prefekten for Østkirkekongregasjonen i Vatikanet. I sin åpningstale minnet Sandri om «det store ansvaret overfor Gud, Kirken og de troende» som biskopene må bære med sin avgjørelse. Erkebiskop Sako kom for få dager siden med en dramatisk appell når det gjelder situasjonen for de kristne i Det nære østen.

Louis Sako ble født i 1948 i eparkiet (bispedømmet) Zakho i det nordlige Irak. Han påbegynte sine studier på dominikanernes seminar i Mosul, og han ble presteviet i juni 1974. Han dro deretter til Roma, hvor han fortsatte sine akademiske studier ved Det pavelige orientalske institutt og ved Det pavelige institutt for arabiske og islamske studier (PISAI). Ved Sorbonne i Paris tok han i 1986 en doktorgrad i historie med en avhandling om «Det østsyriske hierarkiets rolle i de diplomatiske forbindelsene mellom Persia og Bysants på 500- og 600-tallet». Fra 1986 til 1997 virket han som sjelesørger i Mosul, deretter til 2001 som rektor for det kaldeiske presteseminaret i Bagdad, samtidig som han underviste på den teologiske høyskolen Babel College.

I 2003 ble Sako valgt til erkebiskop av Kirkuk (arab: Kirkūk; kurd: Kerkûk; tyrk: Kerkük). Siden har han uavbrutt arbeidet for de kristnes rettigheter i det nye Irak, for forsoning og dialog. Louis Sako er nasjonalt og internasjonalt svært anerkjent, og mange har ment at han ville være den rette til å føre Kirken gjennom de nåværende urolige tidene. Mottoet for den nye patriarken er «Autentisitet, enhet, fornyelse», og han uttaler: «Vi er en liten flokk, men vi er Jesu Kristi flokk. Antallet er ikke så viktig».

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)