Høring menighetsdeling og -grenser i Oslo-området

Grenser

Oslo katolske bispedømme sendte 12. november 2012 inn en planskisse til reguleringsplan for tomten på Mortensrud gård med tanke på kirke og menighets­senter. Samtidig er bispedømmet nå i dialog med Den norske kirke med tanke på langtids­leie av Bretvedt kirke i Grorud­dalen. I skrivende stund er sistnevnte ikke avklart, men bispedømmet ønsker allerede nå å gå ut med en høring til katolikker i Oslo-området slik at en eventuell menighets­deling vil kunne komme fort på plass og bli så hensikts­messig som mulig. Rød markering på kartet viser områdene det spørres om.

Gå til høringssiden.

Melding fra Oslo katolske bispedømme

av Heidi Øyma publisert 03.02.2013, sist endret 08.02.2013 - 20:55