Innføringskurs i Vat II 28. februar starter 19.15

Innføringskurset i Det annet vatikankonsil  28. februar er forskjøvet til kl 19.15 (fra kl 18.30) - dette på grunn av takksigelsesmessen for pave Benedikt XVIs pontifikat i St. Olav domkirke samme dag kl 18.00. 

May Lisbeth Myrhaug
Leder Katolsk Akademi