Katolsk Forum, St. Hallvard: "Maria Jesu mor og Kirkens mor,- vår mor"

I forbindelse med Troens År inviterer vi til vår første samling i Katolsk Forum i vår menighet, onsdag den 13. mars.

Vi begynner med messe kl 1800 og samles deretter i menighetssalen til foredrag, ca. kl 18.45.

I Troskongregasjonens anbefalinger for Troens år, anmodes vi om å rette særlig oppmerksomhet mot Jomfru Maria, Kirkens forbilde "som for hele de utvalgtes samfunn lyser som et forbilde på alle dyder".

Vårt første Katolske Forum vil derfor ha som tema:

    "Maria Jesu mor og Kirkens mor,- vår mor."

    v/ Sr Anne Lise Strøm, Lunden kloster.


Det blir enkelt servering.  Alle er hjertelig velkommen!

St. Hallvard menighet