Nuntius og general­superior for MSF besøker Nord-Norge

Henryk Józef Nowacki
Foto: Mats Tande 2012-11-09

Apostolisk nuntius til de nordiske land, erkebiskop Henryk Józef Nowacki (bildet) og pater Edmund Michalski MSF, general­superior for MSF (Roma) besøker Nord-Norge stift.

Besøksprogram

Lørdag 2. mars 2013
Kl. 09.00 Hl. Messe i karmelittklosteret. Møte med søstrene.
Kl. 16.00 Møte med fylkesmannen Svein Ludvigsen
Søndag 3. mars 2013
Kl. 11.00 Hl. Messe i Vår Frue kirke
Kl. 12.30 Kirkekaffe inkludert møte med menigheten
Mandag 4. mars 2013
Kl. 08.00 Hl. Messe hos St. Elisabethsøstrene. Møte med søstrene.
Kl. 10.00 Møte med ordfører Jens Johan Hjort
Kl. 12.20 Reise til Svalbard
Kl. 19.00 Middag hos sognepresten (Svalbard kirke)
Tirsdag 5. mars 2013
Kl. 11.00 Hl. Messe i Hornsund (polsk stasjon)
Kl. 19.00 Hl. Messe i Svalbard kirke
Onsdag 6. mars 2013
Kl. 10.00 Møte med sysselmann Odd Olsen Ingerø
Kl. 14.45 Reise fra Svalbard til Tromsø
Kl. 18.00 Møte og kveldsmat med prestene fra Tromsø stift
Torsdag 7. mars 2013
Kl. 07.30 Hl. Messe i bispegården
Kl. 10.00 Besøk hos MSF-kommuniteten i Tromsø

Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø

av Mats Tande publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 12:36