Oslo: Ansatte i Akersveien kan puste fritt

Jobbing aggregat tak Akersveien 5Den katolske bispegården i Oslo, Akersveien 5, har de siste årene gjennomgått en bruksendring da flere leiligheter er omgjort til kontorer, mange av dem for mer enn én ansatt. Resultatet er lyse og gode arbeidsforhold for staben, men manglende ventilasjonsanlegg har lenge vært et problem. For å få oksygen på kontorene har de ansatte ofte måttet åpne vinduene, noe som er lite energiøkonomisk i vinterhalvåret.

Prosessen med å få et godt ventilasjonssystem på plass har vært mer langdryg enn ventet. Selve ventilasjonssjaktene har vært på plass lenge, men det har vært nødvendig å styrke bærende konstruksjoner for å kunne montere et aggregat på taket. Noen bærende konstruksjoner var dessverre blitt svekket av uaktsomt håndverk for en generasjon siden. Men i første halvdel av februar var arbeidet endelig i mål, og luftkvaliteten på kontorene er endelig som man kan forvente på en moderne arbeidsplass.

Foto: Paul Marić, OKBs eiendomsavdeling