Picpuspatre til Stabekk

nullBiskop Bernt Eidsvig av Oslo vil den 15. september 2013 overlate ansvaret for Mariakirken menighet i Asker og Bærum til picpuspatrene. P. Jo Neve går da av med pensjon etter 33 års tjeneste i menigheten, som siden 1932 har vært betjent av maristene

Når Villa Maria er tilstrekkelig renovert, vil picpuskommuniteten i Nordal Bruns gate etablere seg der.