Pontifikal takk­sigelses­messe for Benedikt XVIs ponti­fikat

Den 28. februar kl 20.00 går Kirken inn i sede vacante - pave Benedikt abdiserer fra Peters stol.

I denne anledning inviterer Oslo katolske bispedømme alle troende til


pontifikal takk­sigelses­messe for Benedikt XVIs ponti­fikat

i St. Olav domkirke kl 18.00.

 

Dette blir for de fleste siste mulighet til å feire den hellige eukaristi "i enhet med vår pave Benedikt", og vi ber for ham, Kirken og det forestående pavevalget.

Pave Benedikt XVI i GlasgowJeg takker dere hjertnullelig for den kjærlighet med hvilken dere har båret byrden av min tjeneste sammen med meg, og det arbeid dere har gjort. Jeg ber om tilgivelse for alle mine mangler. Nå betror vi Kirken til den øverste Hyrde, Vår Herre, Jesus Kristus. Vi ber hans hellige mor om å bistå kardinalene i valget av den nye paven med sin moderlige godhet.

Hva meg angår, vil jeg også i fremtiden tjene Guds hellige kirke av hele mitt hjerte, gjennom et liv viet til bønn.

Benedikt XVI

 

 

Bilde: Fra pavebesøket i Glasgow 2010.
Foto: thepapalvisit.org.uk