Tautra-nonne med andaktsbok til fastetiden

Uendelig kjærlighet

Sr. Anne Elizabeth Sweet ved Tautra Mariakloster har publisert ny andaktsbokbok på St. Olav forlag, denne gang for fastetiden: Uendelig kjærlighet - fastetiden og påskens hellige triduum med Salmene. Cisterciensernonnen gir oss her en liten refleksjon over dagens responsoriesalme fra askeonsdag og til og med påskedag. 

I sitt forord skriver sr. Anne Elizabeth:

Da jeg først begynte å tenke på dette bindet, ventet jeg å finne at de fleste responsoriesalmene retter søkelyset mot menneskelig syndighet og anger, og at de såkalte botssalmene ville opptre oftest. Det er et faktum at menneskelig syndighet nevnes, og la oss innrømme at den er en virkelighet i vårt eget liv. . .  Imidlertid kom det som en overraskelse på meg at det altoverveienullnde fokus i skriftlesningene for fasten ikke er menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket, uansett hvor meget det har syndet. . .  Det er denne kjærligheten salmene peker på, og det er denne kjærligheten salmene innbyr oss til å ønske velkommen og motta i vårt liv.

Dette er sr. Anne Elizabeths andre bok på St. Olav forlag. Hennes første utgivelse var bind én i samme serie: Når lyset stråler frem - advent og jul med Salmene (2011).  Hun har doktorgrad i bibelteologi fra University of Notre Dame og har i over tredve år publisert en mengde tekster om Bibel og liturgi i USA, og nå også i Norge. Sr. Ann Elizabeth skriver også en ukentlig bibelrefleksjon for nettstedet www.klosterliv-monasticlife.org.

Kjøp boken i din lokale bokhandel - eller bestill fra St. Olav bokhandel.

Kr 198.-  KJØP!

BLA I BOKEN