Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 4. februar utnevnt Leon Ntirandekura til ekstraordinær kommunionsutdeler for St. Josef menighet, Haugesund. Samme dato har han utnevnt Hoang Van Dong og Vu Dinh Lam til ekstraordinære kommunionsutdelere ved vietnamesisk messefeiring i st. Svithun menighet i Stavanger og Nikola Sekulic til ektraordinær kommunionsutdeler ved St. Sunniva skole i Oslo.

Alle utnevnelsene gjelder for 3 år frem til 4. februar 2016.