Vatikanet gir angivelig Piusbrorskapet frist til lørdag

Roma, 18.2.2013 (KI/KAP) – Prestebrorsskapet St. Pius X (FSSPX) skal ifølge uoffisielle informasjoner bare ha tiden frem til lørdag på seg for å oppnå en forsoning med Roma. Den siste oppfordringen om et svar på det tilbudet om enighet som Vatikanet har formulert, satte en frist til 22. februar, skriver den italienske Vatikan-journalisten Andrea Tornielli i sin blogg på mandag. Dersom Piusbrorskapet samtykker, blir det formodentlig fra samme dato opprettet et såkalt personalprelatur for FSSPX.

Den katolske kirke feirer den 22. februar som fest for Kathedra Petri. en fest som minnes apostelen Peters overtakelse av det romerske bispesetet og hans kall til embetet som kirkens leder.

Pave Benedikt XVI, som personlig har engasjert seg sterkt i bestrebelsene på å få til en enighet med den tradisjonalistiske foreningen som er adskilt fra Roma, vil legge ned sitt embete den 28. februar.

Til nå har det vært kjent at Troslærekongregasjonen ved årets begynnelse enda en gang ba Piusbrødrenes generalsuperior, Bernard Fellay, om et endelig svar. Tornielli skriver med henvisning til franske observatører at brevet, som ble undertegnet den 8. januar av erkebiskop Gerhard Ludwig Müller som prefekt, inneholdt et ultimatum med frist 22. februar.

Dersom det innen da ikke foreligger noen forbindtlig stillingtaken fra Piusbrorskapet, kan Roma muligens komme til å vende seg til brorskapets enkelte medlemmer for å bevege dem til en tilbakevending til fellesskapet med paven, sier Tornielli med henvisning til franske medier.

Prestebrorsskapet St. Pius X oppsto i 1969 da reformene etter Andre Vatikankonsil (1962-65) ble innført. Stridspunktene er fremfor alt liturgi, religionsfrihet og økumenikk. Grunnleggeren av brorskapet, den franske erkebiskop Marcel Lefèbvre (1905-91), gjordet bruddet med Roma endelig i 1988 gjennom å vigsle biskoper uten tillatelse fra paven.

I sine bestrebelser for enhet tillot Benedikt XVI i 2007 igjen den tridentinske messeformen, som var enerådende inntil konsilet. I 2009 opphevet han ekskommunikasjonen mot de fire biskopene som var vigslet av Lefèbvre. Deretter startet en halvannet år lang dialog mellom eksperter fra Vatikanet og Prestebrorskapet.

I september 2011 forela Vatikanet Piusbrødrene en innledning for underskrift, som inneholdt en forpliktelse på det fullstendige kirkelige læreembetet. Etter et svar fra Fellay i april 2012 og en uttalelse i Vatikanet fikk Fellay en oppfordring om å oppklare ennå åpne spørsmål.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)