Åpent møte i Lillestrøm torsdag 14. mars

Hallvard HoleAssisi – møtestedet

Bli inspirert av den hellige Frans!

Velkommen til St. Magnus kirke, Romeriksgt 1, Lillestrøm torsdag 14. mars kl 19:00 i menighets­salen. (Messe i kirken kl 18:30.)

Det blir først en kort orientering om den fransiskanske legorden. Deretter holder p. Hallvard Hole ofm foredraget "Assisi – møtestedet".

Pave Johannes Paul tok på 80-tallet initiativ til freds­møte mellom alle religioner, noe pave Benedikt har fulgt opp. Frans av Assisi er en inspirasjonskilde for dialog på tvers av kulturer og religioner. Et viktig aspekt er også fredstanken som ligger bak.

Alle er hjertelig velkommen, ingen påmelding. Enkel servering.

Hilsen legfransiskanerne på Lillestrøm