Benedikt lover lydighet overfor sin etterfølger

(Vatikanradioen) «Blant dere, i kardinalkollegiet, er også den fremtidige pave, og til ham lover jeg allerede her i dag min ubetingede ærefrykt og lydighet.»

Dette var pave Benedikts ord torsdag morgen til sine nærmeste rådgivere, som var samlet i Vatikanets Sala Clementina for en siste hilsen, bare timer før sin fratreden og dermed avslutningen av hans pontifikat.

For dette sitt siste møte i Vatikanet hilste den fratredende pave 144 kardinaler enkeltvis, sammen med ledere og funksjonærer fra de forskjellige avdelinger i Vatikanet.

Han gjengjeldte også en hilsen fra dekanen for kardinalskollegiet, Angelo Sodano, med å fremholde at de sammen hadde søkt å tjene Kristus og Hans Kirke under hele hans pontifikat. Han oppfordret dem alle til å be, slik at kardinalskollegiet forblir «som et orkester» der mangfold, som et uttrykk for den universelle Kirke, alltid måtte bidra til den ypperste virkeliggjørelse av harmoni. Kirken er et levende legeme, understreket pave Benedikt med en henvisning til et ord av den tyske teologen Romano Guardini. Dette var også klart kommet til uttrykk ved folkemengden som var forsamlet på Petersplassen til generalaudiensen sist onsdag, sa han. Gjennom Kirken er inkarnasjonens mysterium evig nærværende. Kristus fortsetter å vandre allesteds og gjennom alle tider.

Før han vekslet noen ord med hver og en personlig, sa Paven at han ville være dem alle nær i bønnen, og særlig under de kommende dager frem til valget av ny pave. Han bemerket at Den katolske Kirkes neste leder nok var blant de menn som stod foran ham, forsikret Benedikt ham om at sin «ubetingede ærefrykt og lydighet».