Biskop Kvarme gratulerer norske katolikker

Biskop Ole Christian Kvarme av Oslo (DnK) har sendt den følgende gratulasjonshilsen til biskop Bernt Eidsvig og katolikker i Norge:

Vi gratulerer våre katolske venner!

Kjære Biskop Bernt Eidsvig og venner i den katolske kirke!

I dag gratulerer vi og gleder oss med dere over valget av pave Frans. Som nyvalgt pave er argentineren Jorge Bergoglio med sin personlige varme og engasjement for de fattige et håpets tegn, både for den katolske kirke og det samfunn vi lever i. 

Som overhode for verdens største kirkesamfunn er paven en viktig symbolperson også for oss som ikke er katolikker. Navnet Frans knytter forbindelsen tilbake til Frans av Assisi, tiggermunken på 1200-tallet som ble de fattiges bror og er en del av vår felles kristne arv.  

Vi ser med forventning frem til at pave Frans vil fremstå som en god formidler av den felles kristne tro og styrke det kristne fellesskap på tvers av kirkegrenser. Det gjelder også i forhold til mennesker av annen tro og livssyn og i et felles engasjement og ansvar for fattige. 

Med Frans av Assisis bønn ber vi for den nye pave og den katolske kirke: ”Herre, gjør oss til redskap for din fred!”

Oslo bispestol, 13. mars 2013

+Ole Chr M Kvarme
Oslo biskop