Dato for konklavet ennå ikke fastsatt

Kardinalkollegiet var tirsdag samlet til sitt daglige møte i forkant av konklavet.

Her følger noen høydepunkter:

I alt 148 kardinaler (inkludert de over 80) møtte til dagens sesjon.

Gjennomsnittsalderen for kardinalelektorene er 71 år.

Fem nyankomne kardinaler sverget i dag eden om å respektere reglene rundt konklavet. Fem kardinaler er ennå ikke ankommet, og datoen for konklavet kan dermed først bli fastsatt tidligst onsdag. De har "ikke dårlig tid" ifølge Fedrico Lombardi.

Temaer som ble diskutert i dag var Den hellige stols forhold til verdens biskoper, nyevangelisering og fornyelse i lys av Det annet vatikankonsil.

Kardinalene skal de neste dagene kun møtes på formiddagen, og dropper kveldssamlingen for mer tid til uformelle møter.

I følge italienske medier skal kardinal Christoph Schönborn ha bedt om mer informasjon fra de tre kardinalene bak Vatileaks-rapporten. 

To ovner brukes under konklavet: en til å brenne selve stemmene, en annen skal produsere den hvite eller sorte røyken.

De tre kalkene som brukes til stemmesedlene er laget av den italienske skulptøren Cecco Bonanotte og ble også brukt i konklavet i 2005.

Kardinalene har sendt et telegram til pave emeritus Benedikt XVI hvor de takker for hans "utrettelige arbeid" og forsikrer om deres forbønn.

Det sixtinske kapell ble klokken 13.00 i dag stengt for forberedelser til konklavet.

Katolikker inviteres til å be sammen med kardinalene onsdag klokken 17.00 i Peterskirken, under ledelse av dekanus for kardinalkollegiet, Angelo Sodano.

Presseoppbudet for de kommende dager er enormt: 4432 midlertidige og 600 permanente akkrediterte journalister fra 65 land fra 1004 ulike medier.