Den forfulgte jesuitten Franz Jalics med ny støtte til pave Frans

En av de to jesuittpatrene som ble fengslet og torturert i 1976 under militærdiktaturet i Argentina, angivelig - ifølge enktelte kilder - fordi den nåværende pave Frans hadde sviktet dem, erklærte den 15. mars at daværende jesuittprovinsial Bergoglio ikke er å klandre og at det er full forsoning mellom dem. På grunn av en mengde henvendelser og misforståelser publiserte p. Franx Jalics, som nå bor og virker i Tyskland, den 20. mars den følgende presiserende erklæringde tyske jesuittenes nettsted

Etter min uttalelse av 15. mars i år har jeg fått en mengde henvendelser, derfor vil jeg gjerne legge til det følgende. Jeg føler meg nesten forpliktet til dette, siden flere kommentarer hevder det motsatte av hva jeg mente.

Dette er sakens fakta: Orlando Yorio og jeg ble ikke angitt av p. Bergoglio.

Som jeg klargjorde i min tidligere erklæring, ble vi arrestert på grunn av en kateket som først jobbet sammen med oss, men senere gikk inn i geriljaen (på grunn av en oversettelsesfeil ble vedkommende i forrige erklæring beskrevet som en mann). I løpet av trekvart år så vi henne ikke. To eller tre dager etter at hun ble pågrepet, ble også vi arrestert. Offiseren som avhørte meg, ba om dokumentene mine. Da han så at jeg er født i Budapest, trodde han at jeg var russisk spion.

I den argentinske jesuittprovinsen og i kirkelige kretser hadde det i årene før blitt spredt falsk informasjon om at vi hadde flyttet til slummen fordi vi selv tilhørte geriljaen. Det var imidlertid ikke tilfelle. Min formodning nå er at det er på grunn av disse ryktene at vi ikke ble satt fri umiddelbart.

Tidligere hellet jeg mot den oppfatning at vi var ofre for angiveri. På slutten av 90-tallet ble det imidlertid klart for meg, etter tallrike samtaler, at denne antagelsen var ubegrunnet.

Det er derfor feil å påstå at vi ble tatt til fange på initiativ fra p. Bergoglio.

Franz Jalics SJ

20. mars 2013