Den økumeniske patriark Bartolomeus I til pavens innsettelse

Vatikanet, 16.3.2013 (KI/KAP) – Blant de forventede 180 regjeringsdelegasjonene og tallrike representantene for andre kirkesamfunn som kommende tirsdag, den 19. mars, kommer til Vatikanet for innsettelsen av pave Frans i hans embete, er også den økumeniske patriark Bartolomeus I av Konstantinopel. Dette er en historisk hendelse, for etter skismaet mellom østkirken og vestkirken i 1054 har en økumenisk patriark aldri deltatt i en kroning eller innsettelse av en romersk-katolsk pave.

Det økumeniske patriarkatets pressekontor understreket i denne sammenheng at det dreier seg om et «viktig tegn» for de kristnes enhet. Patriark Bartolomeus I blir den 19. mars ledsaget av metropolittene av Pergamon (Bergama), Ioannis Zizioulas, for Italia, Gennadios (Zervos), og for Argentina, Tarasios (Anton). Delegasjonen fra Moskva-patriarkatet ledes av metropolitt Hilarion (Alfejev) av Volokolamsk, lederen for den russisk-ortodokse kirkes utenriksavdeling.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)