Ingen tvil om røykfargen

Da første røyk steg ut fra skorsteinen over Det sixtinske kapell tirsdag kveld, oppsto ingen forvirring. Røyken var entydig sort og budskapet dermed klart: Ingen pavekandidat hadde fått det nødvendige 2/3 flertall.

For å sikre at røyken enten er tydelig hvit eller tydelig sort, har Vatikanet de senere år fått nye rutiner. Fra konklavet i 2005 har man tatt i bruk et ekstra apparat som genererer røyk – i tillegg til den tradisjonelle ovnen hvor kardinalenes stememsedler brennes. Dette apparatet star ved siden av selve ovnen og har komponenter som kan mikse ulike fargeskalaer på røyken. Fargen styres nå med et elektronisk kontrollpanel.

For å generere sort “fumata” brukes de kjemiske stoffene kaliumperklorat, antracen og svovel.  Den hvite “fumata” er en blanding av kaliumklorat, laktose og kolofonium. Før 2005 ble den sorte røyken produsert med kjønrøk eller harpiks og den hvite med våt halm.

Pipene fra ovnen og det røykproduserende apparatet møtes og stiger ut fra den same pipen på taket av Det sixtinske kapell. For å få bedre luftstrøm er pipen forvarmet av elektrisk motstand, og man har også en reservevifte parat.

Kilde: news.va