Kirkenes Verdensråd gratulerer pave Frans

En uttalelse fra dr. Olav Fykse Tveit, generalsekretær for Kirkenes Verdensråd, om valget av pave Frans.

Vi i felleskapet til Kirkenes Verdensråd ber om Guds velsignelse for Frans ved hans utvelgelse som den nye pave. Vi ber for hans helse og styrke idet han påtar seg denne fredens og rettferdighetens tjeneste. Dette er et vendepunkt i Den romersk-katolske kirkes liv, men det har også innvirkning på andre kirker og trosformer.

Sammen med denne ydmyke kirkens pilegrim, som har levd en enkel livsstil og som utstråler en lidenskap for sosial rettferdighet og opphøyelse av de fattige, bekrefter vi på nytt vårt engasjement for å fremme rettferdighet og fred. Vi ser frem til fortsatt engasjement sammen med Den katolske kirke og til deres deltagelse ved vår kommende samling i Busan i republikken Korea i oktober og november, hvor rettferdighet og fred står sentralt.

Helt siden Det annet vatikankonsil på 1960-tallet, har Den romersk-katolske kirke og Kirkenes Verdensråd nytt godt av en konstruktiv dialog og et samarbeid i saker som omhandler tro, vitnesbyrd og hele Kristi legemes grunnleggende enhet. Vi har lært at vi er pilegrimer sammen i den ene økumeniske bevegelse, og vi er særlig takknemlige for hvordan Den katolske kirke arbeider sammen med oss i de svært viktige sakene enhet, ekklesiologi, misjon og interreligiøs dialog.

I tett samarbeid med pave Frans ser vi nå frem til å bygge på dette positive forholdet til Den katolske kirke som har blitt pleiet så omsorgsfullt i fortiden. En viktig side ved den økumeniske bevegelse er at vi står gjensidig til ansvar for hverandre. Vi i Kirkenes Verdensråd tilbyr vårt samarbeid til pave Frans og hele Den katolske kirke i denne ånd. Vi vil fortsette å samarbeide i en kjærlig og bekreftende relasjon. På denne måten vil vi vokse sammen i nåden og i håpet om den sanne enheten blant troende som Kristus ba om.

Vi fryder oss over å hilse velkommen en pave fra Argentina, den første pave fra det globale sør. I dag bor den store majoriteten av kristne i det globale sør. Veksten av kristendommen i sør vil sannsynligvis fortsette. Dette skiftet har allerede hatt betydelig innflytelse på den kristne verden. Det er i denne sammenhengen at vi vil bevege oss fremover, samarbeide, bygge vår relasjon og møte de viktige behovene alle folk har i dag. La oss benytte denne anledningen til å be for og med pave Frans om at vi igjen bekrefter at vi trenger hverandre for å kunne svare på utfordringene i dagens verden.

 

Pastor dr. Olav Fykse Tveit
Generalsekretær 
Kirkenes Verdensråd

 

Kilde: Kirkenes Verdensråd
Foto: Wikimedia Commons