Konklavenytt: Dag 4

Siste nytt fra kardinalmøtene

FrimerkeDato for konklavet er ennå ikke fastsatt.

114 av 115 kardinalelektorer var til stede under dagens morgenmøte. Den vietnamesiske kardinalen Pham ankommer torsdag ettermiddag og ventes å delta på kveldssamlingen som holdes mellom 17.00-19.00.

Det ble holdt 16 innlegg i løpet av morgenmøtet. 67 av 152 kardinaler har så langt fått taletid. Ventelisten er altså lang.

Kardinalene ble brifet om Vatikanets finanser under Sede vacante, slik det er foreskrevet i konstitusjonen Pastor Bonus.

Andre temaer som ble diskutert, var prioriteringene til den nye paven, økumenikk, nyevangelisering og Kirkens veldedighetsarbeid.

Tre nye assistenter til Camerlengoen (Bertone) ble valgt. Dette vervet går på omgang og innehas for en tredagersperiode. De valgte er kardinalene Rai, Monsengwo og De Paolis.

Gårsdagens avlysning av de amerikanske kardinalenes pressekonferanse er et hett tema i italienske medier.

Forrige gang et pavevalg ble holdt i fastetiden, var i 1829 – konklavet som valgte Pius VIII. 

Og avslutningsvis: Slik så det ut da barna fra den katolske skolen St. Louis i Virginia nylig gjennomførte et "lekekonklave".