Konklavet starter tirsdag den 12. mars

Vatikanet, 8. mars 2013 (KI/Kathpress/Zenit) – Kardinalkollegiet bestemte i den åttende generalkongregasjonen fredag ettermiddag at konklavet skal begynne tirsdag den 12. mars. Den siste kardinalelektoren, den vietnamesiske kardinalen Jean-Baptiste Pham Minh Mân, erkebiskop av Thành-Phô Hô Chí Minh (Saigon), ankom på torsdag kveld, og dermed kunne kardinalene i henhold til den Motu Proprio som pave emeritus Benedikt XVI offentliggjorde like før sin avgang, fremskynde valget som reglene sier skal begynne tidligst femten dager og senest tyve dager etter at sedisvakansen inntrådte.


Lørdag ble pipen på taket av Det sixtinske kapell installert.

Domus Santa Martha, hvor kardinalene skal bo under konklavet, åpner ikke før tirsdag. Ingen av kardinalene kan velge i hvilket rom eller etasje de vil bo, det avgjøres ved loddtrekning under en generalkongregasjon.

Om formiddagen vil det feires en messe Pro eligendo Romano Pontificum (for pavevalg) i Peterskirken, celebrert av kardinalkollegiets dekanus, kardinal Angelo Sodano (85). Om ettermiddagen vil kardinalene begi seg i prosesjon til Det sixtinske kapell hvor Allehelgenslitaniet synges (slik så det ut i 2005).

Kardinal Sodano er over åtti år og derfor ikke til stede i konklavet, så det vil i stedet bli ledet av kardinal Giovanni Battista Re (79) i egenskap av rangeldste valgberettigete kardinalbiskop.

Etter inntoget i Det sixtinske kapell avlegger kardinalene først eden om at de skal stemme på den de mener er best til å lede Kirken. Deretter stenger den pavelige seremonimesteren, Msgr Guido Marini, dørene til Det sixtinske kapell med ordene Extra omnes («alle ut!»), og alle utenforstående må forlate rommet. Så lytter kardinalene til et siste åndelig foredrag, når den maltesiske kardinal Prosper Grech OSA (87) formaner dem enda en gang om deres viktige oppgave. Deretter må også han og seremonimesteren forlate kapellet. 

Kardinalene stemmer fire ganger om dagen – to om morgenen og to om ettermiddagen. Røyken sendes opp etter de to første avstemningene – rundt klokken 12.00 – og deretter fra kveldsavstemningen – rundt klokken 19.00. Dersom det velges en ny pave fra den første valgomgangen, morgen eller kveld, vil røyken imidlertid komme tidligere.

Første mulighet til å se røyk fra pipen på taket av Det sixtinske kapell, blir tirsdag kveld klokken 19.00.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)