Nobelprisvinner Esquivel avviser beskyldningene mot pave Frans

Fra første stund etter valget ble pave Frans gjenstand for udokumenterte anklager om at han på ulikt vis skal ha stått i ledetog med militærdiktaturet i Argentina. Vinneren av Nobels fredspris Adolfo Pérez Esquivel, selv argentiner, avviser påstandene i et intervju med BBC.

- Det fantes biskoper som var medskyldige i diktaturet, men Bergoglio var det ikke, sier han.

- Bergoglio er anklaget for ikke å ha gjort det som var nødvendig for å frigjøre to fengslede prester da han var leder for jesuittene Argentina, men jeg har førstehåndskunnskap om at mange biskoper ba militærjuntaen om å sette prester fri, og at dette ofte ikke ble gjort», sier menneskerettighetsaktivisten Esquivel, som mottok Nobels fredspris i 1980 for sitt store arbeid for fattigdomsbekjempelse og mot diktaturet i Argentina.

- Bergoglio anga aldri noen, han er heller ikke medskyldig i diktaturet, uttaler Esquivel.

Den 15. mars har også den ene gjenlevende av de to omtalte jesuittprestene som ble kidnappet av militærjuntaen, kommet med en erklæring til støtte for pave Frans.

 

Foto: Adolfo Pérez Esquivel.

Kilde: BBC Mundo og BBC News Europe