Nye vitnesbyrd støtter pave Frans

Berlin-Frankfurt, 17.3.2013 (KI/KAP) - I det omstridte spørsmålet om pave Frans’ opptreden under det argentinske militærdiktaturet (1976-83) kommer det frem stadig flere vitneutsagn og kjensgjerninger: For eksempel har frigjøringsteologen og den tidligere fransiskanerpateren Leonardo Boff på nytt forsvart paven. I motsetning til andre biskoper hørte Jorge Mario Bergoglio ikke til dem som samarbeidet med regimet, sier Boff til tyske Der Spiegel. Det finnes ingen bevis på at Bergoglio skal ha opptrådt feil, «tvert imot, han hadde til og med skjult mange prester og dermed reddet dem». Boff støtter sin vurdering på de siste ytringene til den argentinske Nobelprisvinneren Adolfo Perez Esquivel, som selv ble torturert av militærdiktaturets bødler og er godt informert.

Samtidig melder Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) at et det har dukket opp et hittil ukjent brev som Bergoglio skrev på militærdiktaturets tid og som også frikjenner ham. Brevet legges frem av familien til den da bortførte jesuittpateren Franz Jalics. Brevet er adressert til en bror av Jalics, og i det forsikrer Bergoglio jesuittens familie om sin støtte. I brevet heter det:

«Jeg har henvendt meg mange ganger til regjeringen og bedt om at Deres bror må settes fri, men til nå har vi ikke fått noen resultater. Men jeg har ikke mistet håpet om at Deres bror snart blir satt fri (…) Jeg har gjort dette anliggendet til 'min' sak. De vanskelighetene som Deres bror og jeg har hatt om ordenslivet, har ingenting å gjøre med dette (…) Jeg elsker ham og jeg vil gjøre alt hva jeg kan for at han skal settes fri».

Den i dag 85-årige Jalics erklærte fredag at han ville la fortiden hvile i fred. «Jeg er forsonet med hendelsene og betrakter dem for min del som et lukket kapittel.» Han ønsker «pave Frans Guds rike velsignelse for sitt embete».

Også i Argentina hever det seg stadig flere stemmer som forsvarer Bergoglio når det gjelder tiden under militærjuntaen. Argentinske medier melder at for eksempel juristen og den tidligere dommeren Alicia Oliveira stiller seg bak Bergoglio. «Da juntaen var etter meg, stilte han seg på min side. Jeg er overbevist om Jorges standhaftighet», sier hun ifølge dagsavisen Clarin.

I samme blad uttaler også et medlem av Den permanente forsamling for menneskerettigheter (APDH) seg. «Jeg fikk den gangen hundrevis av vitneutsagn i hende. Også under min virksomhet i Den nasjonale kommisjonen for savnede personer leste jeg utallige vitneutsagn. Ikke en eneste gang er navnet Bergoglio nevnt», siterte avisen Graciela Fernandez Meijide, mor til et av savnede ofrene for juntaen.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)