Paven til argentinske biskoper: Ikke besøk meg, hjelp heller deres fattige

Paven takker de argentinske biskoper, prester og ordensfolk og lekfolk for de varme hilsener i anledning pavevalget – men ber dem å holde seg hjemme i Argentina. I stedet for å reise den lange veien til Roma til hans innsettelse som biskop av Roma, oppfordres de å gjøre en kjærlighetens gest overfor de mest trengende i eget land. Pavens takk og ønske ble formidlet gjennom den pavelige nuntius (ambassadør) i Buenos Aires allerede den 14. mars, dagen etter at han ble valgt av kardinalene. Han spesifiserer ikke nærmere hvilke kjærlighetsgester han forestiller seg, men overlater det til mottakerne.

Den pavelige nuntius i Argentina, den sveitsiske erkebiskop Emil Paul Tscherrig, var inntil ifjor pavens representant til Norge og de øvrige nordiske land.


Brev fra nuntius

Brevet i sin helhet

Det Apostoliske nuntiatur

Buenos Aires, 14. mars 2013

Deres eksellense,

Jeg har den ære og tilfredshet å vende meg til Dem for å meddele Dem at Den hellige far har bedt meg om å overbringe til alle biskoper, prester og mannlige og kvinnelige ordensmedlemmer, og til hele Guds folk hans takknemlige erkjennelse av de uttrykk for varme, hengivenhet og velvilje han har mottatt. Samtidig vil han ønske at De, i stedet for å reise til Roma for hans innsettelse i pontifikatet den 19. mars, vil holde fast ved denne åndelige nærhet som er så høyt skattet, og ledsage den med en kjærligens gest overfor de mest trengende.

Jeg benytter denne glederike anledning til å forsikre Dem om min respektfulle oppmerksomhet,

+Emil Paul Tscherrig
Apostolisk nuntius