Katolsk Forum Drammen: Menneskesyn i DNA-samfunnet

Sikrer den reviderte bioteknikkloven at alle får den behandling som menneskeverdet tilsier, eller åpner den for et kynisk sorteringssamfunn?

Marit Karine Slotnæs er journalist og redaktør i Morgenbladet, og avisen har i flere nummer åpnet spaltene for den uhyre viktige debatten rundt eggdonasjon, surrogati og spørsmål om identitet og menneskeverd.

Tid: Onsdag 17. april klokken 19.00

Sted: St. Laurentius kirke, menighetssalen

Etter foredraget vil vi åpne for samtale og spørsmål til kveldens tema.

Velkommen!