Katolsk Forum, Lillehammer: "Ingen fred uten rettferdighet"

Torsdag 18. april kl. 18.45 (messe kl.1800) v/ sr. Else-Britt Nilsen OP, dominikaner og styreleder i Norges Kristne Råd.

Tema for foredraget er : "Ingen fred uten rettferdighet".

Inngang kr. 30,- Enkel servering.

Alle hjertelig velkommen!