Ukrainsk påskefeiring i Oslo

Velkommen til ukrainsk påskefeiring etter juliansk kalender i St. Joseph kirke i Oslo.

Skjærtorsdag - 2. mai 2013
19.30 Matutin med lesning av de 12 lidelsesevangelier.
Langfredag - 3. mai
19.30 Vesper med utbæring av Epitafiet.
Matutin med Kristi gravleggelse.
Den store lørdagen
22.00 Matutin og midnattsgudstjeneste med velsignelse av påskemat.
1. påskedag
14.00 Påskegudstjeneste med velsignelse av påskemat.

Se også andre ukrainske liturgier i St. Joseph.