Velkommen til bønn for kall 2. mai

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Torsdag 2. mai klokken 18.00 er søstrene av det hellige kors av Quy Nhon vertskap. Velkommen!

Se hele oversikten for Bønn for kall 2013.