– Den hellige far hadde ingen intensjon om å utføre noen eksorsisme

Lenkeadressen er: http://www.dagen.no/2013/05/21/kristenliv/ba/lidende/fordrive/132931