Nytt Fagetisk råd i OKB/Trondheim stift

Den 1. mai 2013 har biskop Bernt Eidsvig utnevnt nye medlemmer av Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift, med virkning fra samme dato.

okb.gifNy leder er Georg Fredrik Rieber-Mohn (jurist, Hallingby). Medlemmer er Liv Marit Meyer Petersen (Barkåker), Huan Nguyen (psykolog, Stabekk, gjenutnevnt) og diakon Sindre Bostad (Oslo).

Ifølge den nye beredskapsplanen, som ventes publisert før sommeren, skal det være minst to kontaktpersoner både i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift. Nye kontaktpersoner i Oslo katolske bispedømme er p. Erik Ruud (Strømmen) og Jorån Heggtveit (Oslo). Utnevnte kontaktpersoner for Trondheim stift er Patrick Kermit (Trondheim) og Lena Tande (Trondheim, gjenutnevnt). Alle de ovenfor nevnte utnevnelser gjelder for en periode på fire år.

Fagetisk råd ble opprettet i 2003, og har – sammen med biskopen – ansvar for behandling av mistanker/anklager om seksuelle overgrep begått av kirkelige medarbeidere.