Usmakelig karikatur

Tirsdag 28. mai stod en karikatur på trykk i Dagbladet som framstår som antisemittisk. Dette synes Oslo katolske bispedømme er usmakelig. Karikaturen – tegnet av gjestetegneren Tomas Drefvelin – framstiller et forsvarsløst barn som blir holdt nede av en høygaffel mot pannen og lemlestet ved at tærne blir klippet av. Blodet spruter og mannen og damen som er ansvarlig for lemlestelsen står med hver sin religiøse bok i hendene. På spørsmål fra politiet som også er med i stripen avfeier kvinnen at dette er mishandling, og sier at «dette er tradisjon! En viktig del av vår tro!» Stripen har gått verden rundt og høstet kritikk fordi den oppfattes som antisemittisk. Tegneren og Dagbladet avviser kritikken og framhever at tegningen er ment som en generell religionskritikk og ikke er myntet på én spesiell religion.

Biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, reagerer sterkt på det han oppfatter som en spesifikk antisemittisk karikatur. «Det er forkastelig at Dagbladet finner spalteplass til denne usmakelige jødekarikaturen som kun tjener det formål å sette oss tilbake til en grumsete fortid der slike karikaturer levde i beste velgående. I mellomkrigstiden og tiden rundt annen verdenskrig var slike karikaturer med på å bygge ned humaniteten hos én spesifikk gruppe. Dette er en historisk epoke vi ikke ønsker oss tilbake til. Når vi samtidig ser at jødehatet og antisemittismen er på fremvekst i Europa, blir dette bare trist.»

I et demokratisk samfunn som vårt, er religionskritikk en naturlig del av det offentlige ordskiftet. Når Oslo katolske bispedømme tar til ordet for at denne karikaturen er usmakelig og et brudd på anstendigheten, er det ikke fordi vi mener at karikaturen skulle vært forbudt å trykke. Det vi gjør er rett og slett å bruke vår ytringsrett til å si at slike meninger som karikaturen representerer tar vi på det sterkeste avstand fra.

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme

For mer informasjon, kontakt Oslo katolske bispedømmes samfunnskontakt Ingrid Rosendorf Joys