P. Fredrik Hansen utnevnt til attaché i Honduras

Fredrik HansenDen 1. juli ble p. Fredrik Hansen utnevnt til attaché (Addetto di Nunziatura) ved det apostoliske nuntiatur i Honduras. Med utnevnelsen ble p. Hansen den første nordmann som tjenestegjør i pavestolens diplomatiske korps.

P. Fredrik Hansen JCD (34) ble presteviet av biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. den 21. april 2007 etter studier ved Allen Hall i London. Høsten 2008 ble han sendt til Roma for studier i kirkerett ved det pavelige universitet Gregoriana. Sommeren 2011, etter fullført embetsstudium (lisensiat) i kirkerett, ble han kalt til studier ved det pavelige diplomatakademi. Han forsvarte sin doktorgrad i kirkerett – om bispedømmebiskopens lovgivende, utøvende og dømmende makt – den 31. januar 2013 og avsluttet sine diplomatiske studier den 28. juni.

Erkebiskop Luigi Bianco, titular-erkebiskop av Falerone, har siden 12. januar 2009 vært apostolisk nuntius i Honduras.